Sensoplastyka® - tocusiowo - blog parentingowy - O życiu i rodzicielstwie

Sensoplastyka®

sensoplastyka warsztaty dla dzieci akuku przemyśl

Sensoplastyka®, czyli edukacja sensoryczno-plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu poprzez stymulację wszystkich zmysłów.

  Materiały sensoryczne na zajęciach Sensoplastyka® opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu w 100% bezpiecznych produktów spożywczych (np. ziarna, oleje, ryże, makarony, kasze, mąki, przyprawy, barwniki spożywcze itd…). Dlatego Sensoplastyka® jest odpowiednia zarówno dla niemowląt jak i dzieci o wiele starszych:-)

  Sensoplastyka® opiera się także na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych – wpływamy nie tylko na rozwój dzieci, ale dbamy też o własny rozwój i stan umysłu – Sensoplastyka® sprzyja relaksacji, a wiadomo – zrelaksowany i szczęśliwy opiekun to szczęśliwe dziecko:-)

  Cechą zajęć Sensoplastycznych® jest „przemiana”. Dzieci mają okazję obserwować np. jak materiał, który jest suchy i sypki zmienia się w mokry i kleisty, a następnie w miękki i stały. Nabywają w ten sposób wiedzę na temat związków przyczynowo- skutkowych. Poznają sposoby przemiany jednych rzeczy w drugie i jednocześnie trenują kompetencję elastyczności i przystosowywania się do zmian.

  Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:

  • wspieramy rozwój zmysłów,
  • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
  • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
  • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
  • poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa,
  • wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo – skutkowe.

   Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w zajęciach Sensoplastyka®:

  • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
  • wspieranie samodzielności,
  • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
  • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
  • wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń,
  • wychodzenie ze schematów,
  • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
  • współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,
  • pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu.

  Stosowane podczas zajęć metody i techniki

  W trakcie zajęć wykorzystujemy metody i sposoby twórczego wspierania rozwoju małego dziecka oparte na założeniach podejścia coachingowego.
  Oznacza to, że traktujemy dziecko jako podmiot, który poznaje siebie i otaczający go świat w sposób aktywny, a wiedza, którą zdobywa wpływa na jego sposób postrzegania świata i zachowanie.
  Czas warsztatów Sensoplastycznych® to niejako czas eksperymentu, tak dla nas jak i dla dzieci i starszych Uczestników zajęć. Pozwalamy sobie na bycie obserwatorem i facylitatorem procesu (a nie kierownikiem), a Uczestnikom przygotowujemy przestrzeń do poznawania świata i budowania siebie w sposób zdrowy i zrównoważony.

  Celem zajęć Sensoplatyki® jest budowanie twórczych, samodzielnych i zrównoważonych osobowości, które będą maksymalnie przygotowane do wyzwań jakie stawia współczesna rzeczywistość. A przede wszystkim będą gotowe do osiągania sukcesów.


  Jak wyglądają zajęcia Sensoplastyka® w Akuku -Warsztaty sensoryczne dla dzieci?

  ZASADY PRACY :

  WYŁĄCZNIE BEZPIECZNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

  UŻYWAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE BEZPIECZNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH do tworzenia materiałów sensorycznych. (Nie używamy produktów mięsnych i alkoholu)

  PRZYGOTOWUJEMY WOLNĄ PRZESTRZEŃ.

  Stwarzamy warunki do samodzielnego działania. Pracujemy na otwartej przestrzeni – podłodze, ziemi, na plandece. NIE PRACUJEMY PRZY STOŁACH. Zapewniamy tym samym swobodę w wyborze pozycji do pracy i swobodę poruszania się. Przygotowujemy materiały w łatwo-obsługiwanych pojemnikach tzn. takich z których dzieci mogą z łatwością korzystać, bez proszenia nas o pomoc. Nie mieszamy i nie wlewamy produktów za kogoś.

  ODSTAWIAMY W KĄT FARTUCHY I ODZIEŻ OCHRONNĄ.

  Możemy mieć specjalny strój do zajęć Sensoplastyka®. Pracujemy w ubraniu przeznaczonym do ubrudzenia, takim o które kompletnie nie musimy się martwić. NIE UŻYWAMY FARTUCHÓW, ani żadnej odzieży tzw. ochronnej, która sugeruje, że możemy się ubrudzić tylko w pewnym zakresie. Ponieważ dając uczestnikowi zajęć fartuch przekazujemy jednocześnie informację „Możesz się bawić i korzystać z zajęć, ale tylko w ramach tego fartucha. Nie ubrudź się poza fartuchem” i tym samym zakłócamy w ten sposób naturalny proces spontanicznej aktywności twórczej.

  DAJEMY SOBIE CZAS

  NIE POŚPIESZAMY, umożliwiamy dzieciom wykorzystanie potencjału zabawowego i poznawczego danej substancji – we właściwy dla konkretnego dziecka sposób. NIE ZACHĘCAMY słownymi komunikatami takimi jak np. Zobacz jakie to fajne/ spróbuj, dotknij, etc. Same/-i podejmujemy aktywność i czekamy, aż ktoś z własnej woli do nas dołączy.

  ZADAJEMY PYTANIA ZAMIAST WYDAWAĆ POLECENIA.

  Zamiast gotowych przepisów udostępniamy różne materiały i obserwujemy. Np. na pytanie – Co mam do tego dodać? Odpowiadamy – A co byś chciał/-a? Na pytanie – A co z tego wyjdzie? odpowiadamy – Chciał(a)byś sprawdzić? NIE WYDAJEMY POLECEŃ – np. Dodaj cukru, użyj teraz koloru czerwonego, pomieszaj, powąchaj, etc.

  ZAMIAST ZACHĘCAĆ – DAJEMY CZAS I PO PROSTU SIĘ BAWIMY.

  Nie naśladujemy „Cioci na imieninach” zachęcającej do spróbowania 10 kawałka ciasta;-). Same/-i BAWIMY SIĘ I CZEKAMY, aż zwycięży dziecięca ciekawość – we właściwym dla danego dziecka czasie. Cierpliwości:-).

  DOSTRZEGAMY TRUDNE SYTUACJE I WSPIERAMY W ICH DOŚWIADCZANIU.

  NAZYWAMY EMOCJE, SYTUACJE, ZADAJEMY PYTANIA, JASNO STAWIAMY GRANICE – np. Nie zgadzam się na wysypywanie mi mąki na głowę – zamiast – a czy Ty byś chciał/-a żebym Ci wysypała mąkę na głowę? Pokazujemy możliwe drogi reakcji na daną sytuację, np. możesz powiedzieć, że Ci się to nie podoba, że się na to nie zgadzasz.

  SZANUJEMY WIZERUNEK DZIECKA

  Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i ochronę wizerunku. Nie fotografujemy dzieci nie w pełni ubranych – np. w samych pieluchach, bez koszulek. Nie zgadzamy się na robienie takich zdjęć na „domowy użytek”, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że trafią one do Internetu.

  NIE TRZYMAMY SIĘ BEZWZGLĘDNIE PRZEPISÓW NA FARBY I MASY PLASTYCZNE:-) !

  BRUDZIMY SIĘ!


  A jak to wygląda w praktyce?

  • W warsztatach wraz z dziećmi uczestniczą rodzice/opiekunowie. Z racji, że dzieci są świetnymi obserwatorami gorąco zachęcamy dorosłych również do zabawy i tym samym brudzenie się 😊
  • Warsztaty odbywają się na zabezpieczonej folią przestrzeni tzw. ,,przestrzeni brudnej,, w obrębie której poruszamy się i brudzimy.
  • Kurtki , torebki, plecaczki, buty zostawiamy w szatni, która na czas zajęć zostanie zamknięta.
  • Pracujemy „na boso”. Poza, przestrzenią brudna, czyli poza strefą „kolorowego” miejsca zabawy, poruszamy się w obuwiu zmiennym np. klapkach, które zostawiamy w tzw "strefie czystej"- specjalnie oznaczona na plandece lub folii.
  • W,, strefie czystej,, znajdować się będzie również miejsce w na czyste ubrania na zmianę- które prosimy umieścić tam przed zajęciami. Prosimy zabrać ze sobą woreczek na brudne ubranie, który również prosimy umieścić przed zajęciami w tej strefie.
  • Podczas zajęć nie próbujemy wycierać dzieciom rączek, otrzepywać z mąki😊.
  • Obowiązuje "strój roboczy" do ubrudzenia(nie odzież ochronna, czyli nie fartuch, ani rękawiczki). Prosimy o wybór takiej odzieży , którą nie będzie nam żal pobrudzić . Nie ponosimy bowiem odpowiedzialności materialnej za ubrania, które nie dadzą się wyprać z barwników. 
  • Po zakończonych zajęciach wycieramy siebie i dzieci na sali ręcznikiem papierowym ( który zapewniamy) . Prosimy o zabranie ze sobą mokrych chusteczek, które również posłużą do wytarcia.

  Uwaga!!! 
  Nie myjemy rąk, nóg w łazience - bo zatkamy zlewy😊. Najpierw czyścimy ręce, nogi ręcznikiem papierowym/ mokrą Chusteczką na sali ,i wyrzucamy pozostałości do śmietnika. Dopiero wtedy możemy się umyć.

  Uwaga !!!!
  Przed przystąpieniem do zajęć należy wypełnić kwestionariusz zgody na udział w zajęciach wraz z informacją o ewentualnych alergiach na artykuły spożywcze.


  Zajęcia prowadzi Ewa Szancer-Białopotocka certyfikowany trener 1 stopnia marki zajęć Sensoplastyka®.  1 komentarz